Girbau STI-77 | Industriele Droger

Ca­pa­ci­teit: 54 kg

De STI lijn van Gir­bau is ge­maakt voor pro­fes­si­o­ne­le was­se­rij­en en is ge­bouwd om lang mee te gaan. Deze dro­ger is ui­terst be­trouw­baar, uw was­se­rij kan na­me­lijk niet stop­pen met de pro­duc­tie. Op deze dro­ger kan men al­tijd re­ke­nen.

Ken­mer­ken

  • Be¬≠schik¬≠baar in 14, 23, 34, 54, en 77kg ca¬≠pa¬≠ci¬≠teit
  • Sta¬≠len deur met pak¬≠kings¬≠loos glas
  • Gro¬≠te trom¬≠mel-vo¬≠lu¬≠me
  • Te¬≠rug¬≠draai¬≠en¬≠de trom¬≠mel (al¬≠leen stan¬≠daard bij 54 kg en 77 kg mo¬≠del¬≠len)
  • Zelf dia¬≠gno¬≠se mi¬≠cro¬≠pro¬≠ces¬≠sor met au¬≠to¬≠ma¬≠tisch dro¬≠gen func¬≠tie
  • Ra¬≠di¬≠a¬≠le lucht¬≠stroom
  • Ge¬≠mak¬≠ke¬≠lijk te be¬≠die¬≠nen be¬≠stu¬≠rings¬≠sys¬≠teem
  • Be¬≠schik¬≠baar in meer¬≠de¬≠re ta¬≠len

Down­load De Bro­chu­re Van De Gir­bau STI Se­rie

54,5% Investeringsaftrek voor Girbau STI Series in 2018


Girbau Drogers komen in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) van het RVO. Dit betekent minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

RVO (on¬≠der¬≠deel van Mi¬≠nis¬≠te¬≠rie van Eco¬≠no¬≠mi¬≠sche Za¬≠ken en Kli¬≠maat) be¬≠loont on¬≠der¬≠ne¬≠min¬≠gen die in¬≠ves¬≠te¬≠ren in ener¬≠gie¬≠be¬≠spa¬≠ren¬≠de tech¬≠nie¬≠ken en duur¬≠za¬≠me ener¬≠gie. De Ener¬≠gie In¬≠ves¬≠te¬≠rings¬≠af¬≠trek (EIA) biedt voor¬≠deel voor in¬≠ves¬≠te¬≠ring: uw ener¬≠gie¬≠kos¬≠ten gaan om¬≠laag √©n u be¬≠taalt min¬≠der in¬≠kom¬≠sten- of ven¬≠noot¬≠schaps¬≠be¬≠las¬≠ting.

De gas¬≠ver¬≠warm¬≠de was¬≠dro¬≠gers van Gir¬≠bau val¬≠len on¬≠der de EIA. De re¬≠ge¬≠ling bied u de mo¬≠ge¬≠lijk¬≠heid om 54,5% van het ge¬≠√Įn¬≠ves¬≠teer¬≠de be¬≠drag (aan¬≠schaf- en in¬≠stal¬≠la¬≠tie¬≠kos¬≠ten) in min¬≠de¬≠ring te bren¬≠gen van de winst van uw on¬≠der¬≠ne¬≠ming.

Bent u be¬≠nieuwd naar de mo¬≠ge¬≠lijk¬≠he¬≠den? Wij hel¬≠pen al onze klan¬≠ten met deze sub¬≠si¬≠die.

Neem vrij¬≠blij¬≠vend con¬≠tact op. 

Specificaties Girbau STI-77

Trom­mel vo­lu­me 1450 L
Ca¬≠pa¬≠ci¬≠teit 58kg (1/‚Äč25), 80,5kg (1,18) 
Ver­war­ming Gas of Stoom

Interesse?

Wij staan u graag te woord. Neem di¬≠rect con¬≠tact op om ge¬≠heel vrij¬≠blij¬≠vend de mo¬≠ge¬≠lijk¬≠he¬≠den te be¬≠spre¬≠ken.

Var­tex
Cas­tor­weg 60
8938 BE Leeu­war­den
The Ne­ther­lands

058 250 47 16
[email protected]

KvK: 51285991

Vartex