Girbau HS-6008 | Professionele Wasmachine

Ca¬≠pa¬≠ci¬≠teit: 8 kg

De was­ma­chi­nes van Gir­bau zijn ui­terst be­trouw­baar en heb­ben de vol­gen­de ken­mer­ken:

 • 59% zui¬≠ni¬≠ger en 23% snel¬≠ler t.o.v. vo¬≠ri¬≠ge mo¬≠del¬≠len
 • Was¬≠pro¬≠gram¬≠ma van¬≠af 30 mi¬≠nu¬≠ten.
 • Hoge in¬≠du¬≠stri¬≠√ę¬≠le spin-was¬≠ma¬≠chi¬≠nes snel¬≠heid (tot 1000 rpm).
 • Stil. De HS-se¬≠rie heeft een Mul¬≠ti Di¬≠men¬≠sie Ve¬≠ring sys¬≠teem waar¬≠door u het cen¬≠tri¬≠fu¬≠ge¬≠ren bij¬≠na niet hoort.
 • Hoge af¬≠wer¬≠king trom¬≠mel. Dit re¬≠sul¬≠teert in kwa¬≠li¬≠teits¬≠be¬≠houd van tex¬≠tiel.
 • Zui¬≠nig. Het wa¬≠ter ge¬≠bruik is slecht 7 li¬≠ter per 1 kg be¬≠la¬≠ding.
 • 100% vrij¬≠staand (geen be¬≠hoef¬≠te aan eni¬≠ge vorm van ver¬≠an¬≠ke¬≠ring).
 • Kwa¬≠li¬≠teit was¬≠pro¬≠ces op¬≠ti¬≠ma¬≠li¬≠se¬≠ren van wa¬≠ter, ener¬≠gie en che¬≠mi¬≠sche pro¬≠duc¬≠ten.
 • Be¬≠spa¬≠ring in het droog¬≠pro¬≠ces van¬≠we¬≠ge de ro¬≠ta¬≠tie fac¬≠tor van meer dan 300 G.
 • Een¬≠vou¬≠di¬≠ge en in¬≠tu¬≠√Į¬≠tie¬≠ve be¬≠stu¬≠ring en pro¬≠gram¬≠me¬≠ring (zie con¬≠tro¬≠les).
 • Wei¬≠nig on¬≠der¬≠houd.

Was­ma­chi­ne Op Maat

 • Munt¬≠sys¬≠teem. Met Gir¬≠bau was¬≠ma¬≠chi¬≠nes is mo¬≠ge¬≠lijk om te wer¬≠ken met ver¬≠schil¬≠len¬≠de be¬≠ta¬≠lings¬≠sys¬≠te¬≠men (be¬≠taal¬≠pas, munt¬≠jes) en is zeer ge¬≠bruiks¬≠vrien¬≠de¬≠lijk.
 • Logi. Voor com¬≠mer¬≠ci¬≠√ę¬≠le was¬≠se¬≠rij¬≠en. Hier¬≠mee kan de ge¬≠brui¬≠ker alle was¬≠sen in¬≠stel¬≠lin¬≠gen van het pro¬≠gram¬≠ma. Het Logi sys¬≠teem is ge¬≠a¬≠van¬≠ceerd: zo wordt het wa¬≠ter¬≠ver¬≠bruik en de do¬≠seer¬≠tijd aan¬≠past aan het ge¬≠se¬≠lec¬≠teer¬≠de pro¬≠gram¬≠ma en het ge¬≠wicht van de la¬≠ding.
 • In¬≠tel¬≠li. 20 (voor¬≠ge¬≠pro¬≠gram¬≠meer¬≠de) standaardprogramma‚Äôs en 79 vrije pro¬≠gram¬≠meer¬≠ba¬≠re mo¬≠ge¬≠lijk¬≠he¬≠den. Voor pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠ne¬≠le pro¬≠ces¬≠sen.

Was­ma­chi­ne Lea­sen

Bent u ge¬≠√Įn¬≠te¬≠res¬≠seerd in een pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠ne¬≠le was¬≠ma¬≠chi¬≠ne maar heeft u niet di¬≠rect ka¬≠pi¬≠taal be¬≠schik¬≠baar? Het lea¬≠sen van een was¬≠ma¬≠chi¬≠ne is dan een goe¬≠de op¬≠tie. U kunt uw ka¬≠pi¬≠taal in¬≠ves¬≠te¬≠ren in de be¬≠drijfs¬≠voe¬≠ring en rich¬≠ten op uw core-bu¬≠si¬≠ness.

 • Het lea¬≠sen van een was¬≠ma¬≠chi¬≠ne is ef¬≠fi¬≠cient ma¬≠nier van fi¬≠nan¬≠cie¬≠ring die geen gro¬≠te druk legt op de li¬≠qui¬≠di¬≠teit van uw on¬≠der¬≠ne¬≠ming. En¬≠ke¬≠le an¬≠de¬≠re voor¬≠de¬≠len zijn:
 • 100% fi¬≠nan¬≠cie¬≠ring van de in¬≠ves¬≠te¬≠ring
 • Geen hoge in¬≠ves¬≠te¬≠rings¬≠kos¬≠ten
 • Ge¬≠bruik ma¬≠ken van nieuw¬≠ste tech¬≠no¬≠lo¬≠gie wat weer be¬≠spaart op ge¬≠bied van water/‚Äčenergie con¬≠sump¬≠tie.

 

Down­load De Bro­chu­re Voor Gir­bau HS-se­ries

Spe­ci­fi­ca­ties Gir­bau HS-6008

Ca­pa­ci­teit 8 kg
Dia­me­ter trom­mel 536 mm
Vo­lu­me trom­mel 79,2 dm³
Af¬≠me¬≠ting ma¬≠chi¬≠ne 1080 x 685 x 700 mm
Bouw­jaar Nieuw
Ver­war­ming Elec­trisch, Heet Wa­ter of Stoom

Neem Contact Op

Bent je nieuws­gie­rig om te ho­ren hoe wij was­se­rij­en kun­nen hel­pen? Neem dan con­tact op voor een vrij­blij­vend ge­sprek.

Var­tex
Cas­tor­weg 60
8938 BE Leeu­war­den

058 250 47 16
[email protected]

 

KvK: 51285991

 

 

Vartex