Girbau HS-6085 | Industriele Wasmachine

Ca­pa­ci­teit: 85 kg

Nieuw: Dit is de eer­ste keer dat Gir­bau een was­ma­chi­ne met een ca­pa­ci­teit van 85 kg heeft ge­pro­du­ceerd. Een mooie ca­pa­ci­teit voor vele was­se­rij­en die iets tus­sen de 55 kg en 110 kg zoe­ken.

Vaak is 55 kg net iets te klein. En 110 kg weer te groot! Een ma¬≠chi¬≠ne van 85 kg is de per¬≠fec¬≠te tus¬≠sen op¬≠los¬≠sing. 

De was­ma­chi­nes van Gir­bau zijn ui­terst be­trouw­baar en heb­ben de vol­gen­de ken­mer­ken:

  • Hoge in¬≠du¬≠stri¬≠√ę¬≠le spin-was¬≠ma¬≠chi¬≠nes snel¬≠heid (tot 1000 rpm).
  • 100% vrij¬≠staan¬≠de (geen be¬≠hoef¬≠te aan eni¬≠ge vorm van ver¬≠an¬≠ke¬≠ring).
  • Kwa¬≠li¬≠teit was¬≠pro¬≠ces op¬≠ti¬≠ma¬≠li¬≠se¬≠ren van wa¬≠ter, ener¬≠gie en che¬≠mi¬≠sche pro¬≠duc¬≠ten.
  • Be¬≠spa¬≠ring in het droog¬≠pro¬≠ces van¬≠we¬≠ge de ro¬≠ta¬≠tie fac¬≠tor van meer dan 300 G.
  • Een¬≠vou¬≠di¬≠ge en in¬≠tu¬≠√Į¬≠tie¬≠ve be¬≠stu¬≠ring en pro¬≠gram¬≠me¬≠ring (zie con¬≠tro¬≠les).
  • Wei¬≠nig on¬≠der¬≠houd.
  • In¬≠tel¬≠li con¬≠trols. 20 (voor¬≠ge¬≠pro¬≠gram¬≠meer¬≠de) stan¬≠daard¬≠pro¬≠gram¬≠ma‚Äôs en 79 vrije pro¬≠gram¬≠meer¬≠ba¬≠re mo¬≠ge¬≠lijk¬≠he¬≠den. Voor pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠ne¬≠le pro¬≠ces¬≠sen.

Op­ties

  • TILT-sys¬≠teem. Een sys¬≠teem dat is ont¬≠wor¬≠pen om het la¬≠den en uit¬≠la¬≠den van de was¬≠ma¬≠chi¬≠ne mak¬≠ke¬≠lij¬≠ker te ma¬≠ken.
  • Easy Load. Een sys¬≠teem sys¬≠teem om te hel¬≠pen bij het la¬≠den en uit¬≠la¬≠den van ma¬≠chi¬≠ne.

Down­load De Bro­chu­re Voor Gir­bau HS-se­ries

Specificaties Girbau HS-6085

Ca­pa­ci­teit 85 kg
Con­trols In­te­li
Op¬≠ties Easy Load /‚Äč Tilt /‚Äč Stat
Dia­me­ter trom­mel 1080 mm
Vo­lu­me trom­mel 569 dm³
Af­me­ting ma­chi­ne 1925x1570x1493 mm
Staat Nieuw
Ver­war­ming Heet Wa­ter of Stoom

Interesse?

Wij staan u graag te woord. Neem di¬≠rect con¬≠tact op om ge¬≠heel vrij¬≠blij¬≠vend de mo¬≠ge¬≠lijk¬≠he¬≠den te be¬≠spre¬≠ken.

Var­tex
Cas­tor­weg 60
8938 BE Leeu­war­den
The Ne­ther­lands

058 250 47 16
[email protected]

KvK: 51285991

Vartex