Vartex Laundry Intelligence Dashboard

Was­se­rij Soft­wa­re. Op­nieuw Uit­ge­von­den.

Krijg inzicht in uw wasproces


De eni¬≠ge BI soft¬≠wa¬≠re voor pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠ne¬≠le was¬≠ma¬≠chi¬≠nes en dro¬≠gers. Met Var¬≠tex Laun¬≠dry In¬≠tel¬≠li¬≠gen¬≠ce slaat u alle data van het was¬≠pro¬≠ces op zo¬≠dat u be¬≠ter gein¬≠for¬≠meer¬≠de be¬≠slis¬≠sin¬≠gen kunt ne¬≠men voor uw or¬≠ga¬≠ni¬≠sa¬≠tie.

Daar¬≠naast geeft Laun¬≠dry In¬≠tel¬≠li¬≠gen¬≠ce pro-ac¬≠tie¬≠ve waar¬≠schu¬≠win¬≠gen en no¬≠ti¬≠fi¬≠ca¬≠ties om da¬≠ge¬≠lijk¬≠se werk¬≠zaam¬≠he¬≠den mak¬≠ke¬≠lij¬≠ker te ma¬≠ken.

 

Vartex Laundry Intelligence helpt wasserijen om:

ÓÉ°
Tijd te be¬≠spa¬≠ren die u nor¬≠maal kwijt bent aan het hand¬≠ma¬≠tig ver¬≠za¬≠me¬≠len van data.

Het was¬≠pro¬≠ces te ana¬≠ly¬≠se¬≠ren en op¬≠ti¬≠ma¬≠li¬≠se¬≠ren zo¬≠dat u tijd/‚Äčkosten kunt be¬≠spa¬≠ren.
ÓĄČ
De data van was­ma­chi­nes en dro­gers te in­te­gre­ren met uw be­staan­de bu­si­ness soft­wa­re.

Vartex Laundry Intelligence maakt het makkelijk om het wasproces te beheren

We heb¬≠ben de eer¬≠ste in¬≠tel¬≠li¬≠gen¬≠te soft¬≠wa¬≠re ont¬≠wik¬≠keld die u helpt uw stand-alo¬≠ne was¬≠ma¬≠chi¬≠nes en droog¬≠trom¬≠mels te be¬≠he¬≠ren.

Tot nu toe was er geen ma­nier om was­ma­chi­nes en dro­gers aan te slui­ten op de be­drijfs­soft­wa­re van uw was­se­rij. Was­ma­chi­nes en dro­gers ble­ven al­tijd een­zaam ach­ter op een ei­land. Ont­kop­peld van de hele was.

Daar komt nu ver¬≠an¬≠de¬≠ring in. Met Var¬≠tex Laun¬≠dry In¬≠tel¬≠li¬≠gen¬≠ce kunt u na¬≠me¬≠lijk ge¬≠mak¬≠ke¬≠lijk af¬≠zon¬≠der¬≠lij¬≠ke was¬≠ma¬≠chi¬≠nes en dro¬≠gers aan¬≠slui¬≠ten op de be¬≠drijfs¬≠soft¬≠wa¬≠re van uw was¬≠se¬≠rij.

In een no­ten­dop, zijn dit de kern­func­ties van Laun­dry In­tel­li­gen­ce:

  • Ont¬≠vang mel¬≠din¬≠gen voor alar¬≠men, tijdover¬≠schrij¬≠din¬≠gen, tem¬≠pe¬≠ra¬≠tuur¬≠over¬≠schrij¬≠din¬≠gen en meer.
  • Con¬≠tro¬≠leer de sta¬≠tus van het was/‚Äčdroogprogramma op af¬≠stand di¬≠rect. Dit helpt u om fou¬≠ten snel te her¬≠ken¬≠nen en ver¬≠vol¬≠gens ade¬≠quaat te han¬≠de¬≠len.
  • Ont¬≠vang ge¬≠per¬≠so¬≠na¬≠li¬≠seer¬≠de pe¬≠ri¬≠o¬≠die¬≠ke rap¬≠por¬≠ta¬≠ges van het was en droog pro¬≠ces.

Lees Meer

Vartex Smart Control: Ons eigen universele besturingsysteem voor wasmachines en drogers

Smart Con­trol is ons uni­ver­se­le soft­wa­re voor uw was­ma­chi­ne. In plaats van ver­ou­der­de print­pla­ten, le­ve­ren wij onze soft­wa­re op een ge­bruiks­vrien­de­lij­ke PLC.

Bo­ven­dien werkt de soft­wa­re op ma­chi­nes van elke fa­bri­kant, waar­door Smart Con­trol naad­loos in­te­greert met uw hui­di­ge sys­te­men.

 Dit is wat Smart Con¬≠trol doet:

  • 20+ con¬≠fi¬≠gu¬≠reer¬≠ba¬≠re programma‚Äôs
  • 10+ was¬≠fa¬≠sen per pro¬≠gram¬≠ma
  • Aan¬≠ge¬≠pas¬≠te wa¬≠ter¬≠stan¬≠den
  • Maak ver¬≠bin¬≠ding met ex¬≠ter¬≠ne do¬≠se¬≠ring
  • Wifi-ver¬≠bin¬≠ding om op af¬≠stand te pro¬≠gram¬≠me¬≠ren
  • Vei¬≠lig¬≠heids¬≠con¬≠tro¬≠les
  • En nog veel meer func¬≠ties

Wat We Doen

1: Wasserij Consulting

Met meer dan 25 jaar er¬≠va¬≠ring in de was¬≠se¬≠rij bran¬≠che staan we klaar om te hel¬≠pen met uw uit¬≠da¬≠gin¬≠gen. Op¬≠ti¬≠ma¬≠li¬≠se¬≠ren van het was¬≠pro¬≠ces? Een nieu¬≠we ma¬≠chi¬≠ne¬≠park lay¬≠out? Be¬≠spa¬≠ren van on¬≠der¬≠houds¬≠kos¬≠ten? Neem con¬≠tact op om de mo¬≠ge¬≠lijk¬≠he¬≠den te be¬≠spre¬≠ken.

2: Software en Automatisering

Wij ma¬≠ken onze ei¬≠gen soft¬≠wa¬≠re dat aan¬≠sluit op de be¬≠hoef¬≠ten van onze klan¬≠ten.

3: Leverancier Wasserij Machines en Onderdelen

Wij le¬≠ve¬≠ren alle ma¬≠chi¬≠nes die een was¬≠se¬≠rij ge¬≠bruikt. Daar¬≠naast doen wij ook on¬≠der¬≠houd en le¬≠ve¬≠ren wij on¬≠der¬≠de¬≠len aan onze klan¬≠ten.

Vartex is officiele Girbau dealer in Nederland

Gir¬≠bau is een van de groot¬≠ste fa¬≠bri¬≠kan¬≠ten van was¬≠se¬≠rij ma¬≠chi¬≠nes ter we¬≠reld. De HS se¬≠rie pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠ne¬≠le was¬≠ma¬≠chi¬≠nes staan be¬≠kend als in¬≠du¬≠strie stan¬≠daard. Var¬≠tex is er¬≠kend Gir¬≠bau dea¬≠ler. U kunt bij ons te¬≠recht voor ma¬≠chi¬≠nes, on¬≠der¬≠de¬≠len, ser¬≠vi¬≠ce en on¬≠der¬≠steu¬≠ning.

Meer In­for­ma­tie

 

Nieuws­brief

Sign up for the free Vartex Newsletter

Neem Contact Op

Ben je nieuws­gie­rig om te ho­ren hoe wij was­se­rij­en kun­nen hel­pen? Neem dan con­tact op voor een vrij­blij­vend ge­sprek.

Var­tex
Cas­tor­weg 60
8938 BE Leeu­war­den

058 250 47 16
[email protected]

 

KvK: 51285991

 

Vartex