Hoessein

Hoessein

Al­ge­meen Di­rec­teur

Darius

Darius

Co-Foun­der

Sofia

Sofia

Of­fi­ce Ma­na­ger

Julia

Julia

Bu­si­ness De­vel­o­per

Daniel

Co-Foun­der

Esma

Esma

Di­rec­tie­se­cre­ta­res­se

Vacatures

 

Stage: Directiesecretaresse

Tij¬≠dens deze mee¬≠werk¬≠sta¬≠ge maak je als stagiair(e) on¬≠der¬≠deel uit van het di¬≠rec¬≠tie¬≠team. Je werkt sa¬≠men met onze er¬≠va¬≠ren secretaresse/‚Äčofficemanager om de al¬≠ge¬≠meen di¬≠rec¬≠teur en com¬≠mer¬≠ci¬≠eel di¬≠rec¬≠teur te on¬≠der¬≠steu¬≠nen. Tij¬≠dens deze mee¬≠werk¬≠sta¬≠ge maak je als stagiair(e) on¬≠der¬≠deel uit van het di¬≠rec¬≠tie¬≠team. Je werkt sa¬≠men met onze er¬≠va¬≠ren secretaresse/‚Äčofficemanager om de al¬≠ge¬≠meen di¬≠rec¬≠teur en com¬≠mer¬≠ci¬≠eel di¬≠rec¬≠teur te on¬≠der¬≠steu¬≠nen.

Je werkt  bij ons op hoog ni¬≠veau bin¬≠nen de or¬≠ga¬≠ni¬≠sa¬≠tie. Je krijgt daar¬≠door een goe¬≠de in¬≠druk van wat er in een in¬≠ter¬≠na¬≠ti¬≠o¬≠naal be¬≠drijf af¬≠speelt!

Wat vra­gen wij?

Voor ons zijn de vol­gen­de twee ei­gen­schap­pen het be­lang­rijk­ste:

  1. Je hebt een groei mind­set (je staat er voor open om al­les te le­ren).
  2. Je hebt een goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se en En­gel­se taal in woord en ge­schrift.

Wat bie­den wij?

  • Een sta¬≠ge met ver¬≠ant¬≠woor¬≠de¬≠lijk¬≠heid bij √©√©n van de snelst groei¬≠en¬≠de be¬≠drij¬≠ven van Leeu¬≠war¬≠den
  • Je krijgt een Mac¬≠Book Air tij¬≠dens je sta¬≠ge¬≠pe¬≠ri¬≠o¬≠de
  • Een re¬≠lax¬≠te werk¬≠sfeer waar hard wer¬≠ken en ple¬≠zier ma¬≠ken hand-in-hand gaan
  • Een sta¬≠ge¬≠ver¬≠goe¬≠ding

In¬≠te¬≠res¬≠se? Stuur je CV en een kor¬≠te mo¬≠ti¬≠va¬≠tiel naar [email protected]! Je mag ove¬≠ri¬≠gens ge¬≠woon ‚Äėje‚Äô zeg¬≠gen bij ons.

 

Vartex is een erkend leerbedrijf

Down­load onze of­fi­cie­le er­ken­ning

Neem Contact Op

Ben je nieuws­gie­rig om te ho­ren hoe wij was­se­rij­en kun­nen hel­pen? Neem dan con­tact op voor een vrij­blij­vend ge­sprek.

Cas­tor­weg 60
8938 BE Leeu­war­den

058 250 47 16
[email protected]

 

KvK: 51285991

 

Vartex